Bezpečnostní servis

Společnost DIGNITARY SERVICE zajišťuje specializované bezpečností služby:

 • Osobní ochrana
 • Zajištění bezpečnosti při obchodních návštěvách v ČR
 • Zajištění bezpečnostních opatření při návštěvách VIP osob v ČR
 • Zajištění bezpečnostních opatření při zahraničních cestách
 • Event Security & Red Carpet Team
 • Bezpečnostní kontroly a pyrotechnické prohlídky
 • Zajištění diskrétních obchodních jednání
 • Ochrana obchodních informací a provádění OTP
 • Bezpečnostní doprovody autobusů cestovních kanceláří
 • Bezpečnostní doprovody do bank a na riziková obchodní setkání
 • Zajištění bezpečnosti při cestách do rizikových oblastí a výcvik HEAT
 • Bezpečnostní doprava po ČR i v zahraničí
 • Ochrana důležitých a reprezentativních objektů
 • Bezpečnostní asistence a reakce na krizové situace
 • Bezpečnostní management a poradenství
 • Bezpečnostní a taktický výcvik